• Allmänt

    Att välja golv

    Det kan tyckas tidigt att redan ta ett beslut i vilket golv vi ska ha sen. Men P behöver veta så det blir rätt höjd när han gör i ordningar plattorna som ska gjutas. Och att välja golv är ju fasiken inte världens enklaste. Har sökt igenom nätet i flera timmar och det som de lutar åt är att drömmen att ha hela längder med golvplank. Furu eller ek. Att se på bilder ger ju en liten känsla men helst vill jag se och känna irl. Så idag får vi åka runt lite och kika.